Vereniging v. Iraakse Christenen


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


"Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen." Johannes 16

Slachtoffers van Sayedit-Alnajat kerk in Bagdad

Welkom op onze Site!

Abraham is 2200 jaar voor Christus uit Irak vertrokken om de belofte van God op te volgen. Hij wordt de vader van gelovigen genoemd omdat hij zijn stam, eigen mensen en land verliet om de belofte van zijn Heer te achtervolgen. Irak wordt door deskundigen ook de wieg van beschaving genoemd, omdat de beschaving daar van start is gegaan en men heeft in Mesopotamië allerlei dingen ontdekt, gemaakt en uitgevonden. Denk bijvoorbeeld aan het wiel en de eerste schriften. Wij, de Iraakse christenen in Nederland, zijn trots om onze beschaving, cultuur en geloof te mogen delen en onze gedachten te mogen uitwisselen met de westerse cultuur om het beste uit de twee werelden te kunnen halen.

De Vereniging:
De Vereniging van Christenen uit Irak ontstond uit de behoefte aan een koepel voor alle Iraakse christenen in Nederland. De vereniging wil graag samenwerken met andere verenigingen, stichtingen, comités en partijen op basis van het algemene belang van de Iraakse christenen. De doelen van deze samenwerking dienen te worden afgestemd op de doelen van de vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel:
Een spreekbuis te worden voor de Iraakse christenen in Nederland;
Verlenen van hulp aan de gedupeerde Iraakse christenen;
Bevorderen van het integratieproces in de Nederlandse maatschappij, met behoud van eigen identiteit;
Organiseren van sociale en culturele activiteiten in Nederland;
Bouwen van bruggen tussen de Iraakse christenen en het Nederlandse volk;
Bevorderen van educatie binnen de Iraakse christenen;
Het op de politieke agenda zien te krijgen van de problemen van de Iraakse christenen in Irak;
Bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij / economie.

De grondslag van de vereniging is 'de Bijbel, het betrouwbare en door de Heilige Geest geďnspireerde Woord van God, die norm en richtsnoer is van ons leven'. Leden van de vereniging zijn afkomstig uit diverse Iraakse kerkelijke richtingen en stromingen.

Uit de statuten:
Vereniging van Iraakse Christenen in Nederland is opgericht op 05 februari 2008 te 's Gravenhage.

Website counter

Copyright © 2010. ICHU. All rights reserved. Bijgewerkt op 02-01-2011, info@ichu.nl

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu