Vereniging v. Iraakse Christenen


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


MOTIE

links

D:\Documenten\Duraid\ICHU\2010\NL_04\ObjImage\duif09.gif
Error File Open Error
D:\Documenten\Duraid\ICHU\2010\NL_04\ObjImage\duif04.gif
Error File Open Error


De onderstaande motie is op 03 juli 2008 aangenomen in de tweede kamer.


De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de positie van minderheden in Irak, waaronder christenen, zwaar onder druk staat en dat deze bevolkingsgroepen in ernstige mate worden getroffen door religieuze en etnische discriminatie, onder andere op het volgen van universitair onderwijs;

Constaterende, dat dergelijke discriminatie leidt tot grote spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen hetgeen niet bijdraagt aan de veiligheid en stabiliteit;

Overwegende, dat in de verdere uitwerking van de staatkundige structuur van Irak tegemoet moet worden gekomen aan de behoeften en rechten van religieuze en etnische minderheden;

Overwegende, dat een grote minderheidsgroep uitgesloten wordt van het volgen van universitair onderwijs naar hun keuze;

Verzoekt de regering te onderzoeken of Nederland een bijdrage kan leveren aan de plannen om een soort Vrije Universiteit in (Noord-) Irak op te richten, door bijvoorbeeld te faciliteren bij de oprichting ervan of op een andere (financiŽle) wijze ondersteuning te verlenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Gennip (CDA)
Voordewind (CU)
Van der Staaij (SGP)Copyright © 2010. ICHU. All rights reserved. Bijgewerkt op 02-01-2011, info@ichu.nl

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu